Hvem er vi?

I  2004  ble Verdal Svømmeklubb etablert av noen engasjerte personer som var tidligere svømmere i Verdal IL svømmeavdelingen. Svømmeavdelingen opphørte tidlig på 90-tallet og etter dette har det ikke eksistert noen svømmeklubb i Verdal.

I 2004 ble trimgruppen Svømmingens Venner innlemmet i klubben. Denne trimgruppen har eksistert siden 70-tallet, og er nå en del av svømmegruppene hos svømmeklubben.

Klubben har fra starten blitt drevet på dugnad og frivillig innsats. Mange av de frivillige har hatt flere funksjoner i klubben. Til sammen legges det ned mange dugnadstimer i løpet av året for Verdal Svømmeklubb.

Klubben har et nært samarbeid med de ansatte i svømmehallen. Noen av de ansatte i svømmehallen har deltatt på kurs i regi svømmeklubben, og hjelper oss ofte ved svømmekurs og treningsgrupper.

STYRET- 2023

Leder: Vidar Øvrum

Styremedlem: Rita Rydning

Kasserer: Cathrine Pedersen Halseth

Styremedlem: Lena Marie Sandstad Berg

Styremedlem: Svein Atle Haldorsen

1.vara styremedlem: Mona Lerfald Veium

2.vara styremedlem: Tobias Anfinnes

3.vara styremedlem: Jan Iversen

ANDRE FUNKSJONER I KLUBBEN:

  • Påmeldingsansvarlig svømmestevner: Remi Berg
  • Hovedtrener: Tobias Anfinnes
  • Ansvarlig for svømmekurs : Tobias Anfinnes
  • Valgkomite: Jan Iversen (leder),  Vara: Tore Lundsaunet
  • Revisorer: Anne Grethe Holm og Dag Voll
  • Trener A/B-gruppa: Tobias Anfinnes og Per Owe Overmo
  • Trenere C-gruppa: Pål Schjei og Linus Røstad Henriksen
  • Trenere rekrutt: Pål Schjei og Linus Røstad Henriksen

Trenere og instruktører

Tobias Anfinnes, Pål Schjei, Edvarda Landfald Nøstdahl, Andrea Minsaas Haugan, Per Owe Overmo, Linus Røstad Henriksen, Mats Urland, Angelica Hamland, Simen Green Øvrum, Eline Halseth

Oppmann:

A/B- og C-gruppene: Odd Arild Holmli

Leder for arbeidsgrupper:

Dugnadsgruppen: Odd Arild Holmli (leder), Remi Berg

Klubbmesterskap: Styret
Treningssamlinger: Styret
Sosiale samlinger: Styret

Smittevernsansvarlig: Dag Voll

Pluss veldig god hjelp fra Ronny Osen (Verdal Svømmehall).