Innkalling til årsmøte i Verdal Svømmeklubb 2022

Styret innkaller herved inn til årsmøte i Verdal Svømmeklubb. Årsmøte avholdes 30.03.22 kl 1930 Ved Verdalsøra Skole. Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig senest 23.03.22 på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side. Innkommende saker skal sendes til :vidoevr@online.no før 19.03.22.For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem Verda Svømmeklubb i minst en måned og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:, se Verdal Svømmeklubbs vedtekter §5 til §8.

Med Vennlig hilsen Styret i Verdal Svømmeklubb