Innkalling til Årsmøte i Verdal Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal Svømmeklubb.

Årsmøte avholdes 27.04.21 kl 18. Ved Verdalsøra Skole.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig senest 20.04.21 på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side.

Innkommende saker skal sendes til: vidoevr@online.no før 19.04.21.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal Svømmeklubb i minst en måned, og ha betalt kontingenten.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:, se Verdal Svømmeklubbs vedtekter §5 til §8.

Med vennlig hilsen

Styret i Verdal Svømmeklubb