Ny hovedtrener for kursrekken

I år har vi «headhuntet» Monica L. Fjeldstad som tiltrer som hovedtrener for kursrekken grunnkurs.
Monica er en dame som driver med opplæring i vann gjennom Aktivmo. Hun er aktiv innenfor baby og småbarn, barnehage «svømming». Videre har hun utdanning innenfor førskolelærer/barnehagelærer, med kroppsøving og spesialpedagogikk.
Hun har tidligere arbeidet i svømmehaller som badevakt.
Verdal svømmeklubb ønsker henne velkommen inn i svømmeklubben vår på Verdal.