Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Verdal svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes den 4. mars kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar til hm-steen@online.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 27. februar pr e-post til medlemmene/ på svømmeklubbens Facebook-side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Verdal svømmeklubbs lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

for styret i Verdal svømmeklubb

 

Harald Morten Steen (Leder)