A og B-gruppa

Opptak etter ferdighet. Ta kontakt pr e-post:
David: david.telatin@gmail.com
Pris: 1800,- pr halvår (+ kr 100,- i årlig medlemskontingent).

Dette er et tilbud til de eldste svømmerne i klubben. Ungdommene i denne gruppa er pr. i dag i alderen 14-18 år.

David Telatin er trener for A og B-svømmerne.

De svømmerne som ønsker det, har mulighet til å delta på mange svømmestevner i løpet av året.

Treningstider:
Mandag:  kl 06.30-08.00 og kl. 17.00 – 19.00
Tirsdag: kl 16.00 – 18.00
Onsdag: kl. 17.00 – 19.00
Fredag:  kl 06.30-08.00 og kl. 17.00 – 18.30

Morgenøktene er et tilbud til svømmere som satser på å kvalifisere seg til LÅMØ og UM/NM.

I tillegg er det trening ca. annenhver lørdag fra kl 09.00 – 11.00.
Ansvarlig for lørdagstreningene er David Telatin.