Instruktør i svømmeklubben

Verdal Svømmeklubb ønsker gjerne flere instruktører og trenere. De aller fleste av instruktørene er rekruttert blant foreldre som har meldt barna på kurs. I og med at klubben har stor etterspørsel, er det laget en ordning ved at foreldre som bidrar får egne barn prioritert på svømmekurs. Dette har gjort at ganske mange har meldt seg.

Foreldre som instruktører:

 • De får instruktørkurs dekket av klubben dersom de blir med som instruktører i 1 år
 • De får alle egne barn prioritert inn på kurs hos oss
 • De får 1 barn gratis på kurs pr parti de hjelper til på. (Dette er i stedet for lønn)
 • De må skaffe vikar ved fravær
 • Ansvarlig for gjennomføringen av kurset
 • Dele ut informasjon til foreldrene
 • Ev. påmelding til stevner, og følge opp ungene under stevner
 • Dele ut diplomer og merker

Annen oppfølging av instruktører:

 • Tilbud om instruktørkurs jevnlig
 • Oppdatering på livredning hvert år
 • ”Dugnadsfest” 1 gang pr år om våren (sosialt)
 • Instruktørmøte før hver kursoppstart
 • Tilbud om egentrening (Svømmetrimmen) for alle instruktører 1 time hver tirsdag