Hvem er vi?

I  2004  ble Verdal Svømmeklubb etablert av noen engasjerte personer som var tidligere svømmere i Verdal IL svømmeavdelingen. Svømmeavdelingen opphørte tidlig på 90-tallet og etter dette har det ikke eksistert noen svømmeklubb i Verdal.

I 2004 ble trimgruppen Svømmingens Venner innlemmet i klubben. Denne trimgruppen har eksistert siden 70-tallet, og er nå en del av svømmegruppene hos svømmeklubben.

Klubben har fra starten blitt drevet på dugnad og frivillig innsats. Mange av de frivillige har hatt flere funksjoner i klubben. Til sammen legges det ned mange dugnadstimer i løpet av året for Verdal Svømmeklubb.

Klubben har et nært samarbeid med de ansatte i svømmehallen. Noen av de ansatte i svømmehallen har deltatt på kurs i regi svømmeklubben, og hjelper oss ofte ved svømmekurs og treningsgrupper.

STYRET- 2018

Leder: Harald Morten Steen

Kasserer: Cathrine Halseth Pedersen

Sekretær: Sina Anfinnes

Styremedlem: Trond Anders Prestvik

Styremedlem: Tore Granum

1.vara styremedlem: Mona Lerfald Veium

2.vara styremedlem: Bente Hansen Steen

3.vara styremedlem: Olav Lyng

ANDRE FUNKSJONER I KLUBBEN:

  • Påmeldingsansvarlig svømmestevner: Odd Arild Holmli.
  • Koordinator instruktører: Dag Voll.
  • Koordinatorer svømmekurs: Dag Voll og Cathrine Halseth Pedersen.
  • Valgkomite: Dag Voll (leder), Morten Forsberg, Frode Bjartnes. Vara: Jan Iversen.
  • Revisorer: Anne Grethe Holm og Dag Voll.
  • Sportslig koordinator: Harald Morten Steen.
  • Trener A/B-gruppa: David Telatin. Lørdager: David Telatin.
  • Trenere C-gruppa: Per Kristian Overmo og Eline Selnes
  • Trenere D-gruppa: Dag Voll og Mona F. L. Veium.
  • Ansvarlig for Svømmetrimmen: Morten Forsberg.

Instruktører / hjelpeinstruktører:

Trond Prestvik, Per Kristian Overmo, Bente Hansen Steen, Morten Andrè Forsberg, Mona Frøseth-Lerfald Veium, Ronny Osen, Dag Voll, Eline Selnes, Bernt Fiskum, Lars Petter Holmsberg Johansen, Tobias Anfinnes, Tobias Granum Green, Ådne Veium, Hermine Hynne, Erlend Varslot, Lill Kristin Rindsem, Oda Green Holmli, Karl-Iver Rindsem.

Oppmann:

A/B- og C-gruppene: Odd Arild Holmli, Tore Granum.

Leder for arbeidsgrupper:

Klubbmesterskap: Barbara F. Knutli (Anita Minsaas Haugan).
Treningssamlinger: Tore Granum, Sina Anfinnes.
Sosiale samlinger: Styret

Pluss veldig god hjelp fra Ronny (Verdal Svømmehall).