Hvem er vi?

I  2004  ble Verdal Svømmeklubb etablert av noen engasjerte personer som var tidligere svømmere i Verdal IL svømmeavdelingen. Svømmeavdelingen opphørte tidlig på 90-tallet og etter dette har det ikke eksistert noen svømmeklubb i Verdal.

I 2004 ble trimgruppen Svømmingens Venner innlemmet i klubben. Denne trimgruppen har eksistert siden 70-tallet, og er nå en del av svømmegruppene hos svømmeklubben.

Klubben har fra starten blitt drevet på dugnad og frivillig innsats. Mange av de frivillige har hatt flere funksjoner i klubben. Til sammen legges det ned mange dugnadstimer i løpet av året for Verdal Svømmeklubb.

Klubben har et nært samarbeid med de ansatte i svømmehallen. Noen av de ansatte i svømmehallen har deltatt på kurs i regi svømmeklubben, og hjelper oss ofte ved svømmekurs og treningsgrupper.

STYRET- 2019

Leder: Terje Haanes

Kasserer: Cathrine Halseth Pedersen

Styremedlem: Hilde Mari Musum

Styremedlem: Trond Anders Prestvik

Styremedlem: Tore Granum

1.vara styremedlem: Mona Lerfald Veium

2.vara styremedlem: Tobias Anfinnes

3.vara styremedlem: Olav Lyng

ANDRE FUNKSJONER I KLUBBEN:

  • Påmeldingsansvarlig svømmestevner: Odd Arild Holmli.
  • Koordinator instruktører: Dag Voll.
  • Koordinatorer svømmekurs: Dag Voll og Cathrine Halseth Pedersen.
  • Valgkomite: Morten Forsberg (leder),  Frode Bjartnes, Liss Marita Lunde. Vara: Jan Iversen.
  • Revisorer: Anne Grethe Holm og Dag Voll.
  • Trener A/B-gruppa: David Telatin. Lørdager: David Telatin.
  • Trenere C-gruppa: Per Kristian Overmo og Eline Selnes
  • Trenere D-gruppa: Dag Voll og Mona F. L. Veium.
  • Ansvarlig for Svømmetrimmen: Morten Forsberg.

Instruktører / hjelpeinstruktører:

Trond Prestvik, Per Kristian Overmo, Morten Andrè Forsberg, Mona Frøseth-Lerfald Veium, Ronny Osen, Dag Voll, Eline Selnes, Bernt Fiskum, Lars Petter Holmsberg Johansen, Tobias Anfinnes, Tobias Granum Green, Ådne Veium, Hermine Hynne, Erlend Varslot, Lill Kristin Rindsem, Oda Green Holmli, Karl-Iver Rindsem.

Oppmann:

A/B- og C-gruppene: Odd Arild Holmli, Tore Granum.

Leder for arbeidsgrupper:

Dugnadsgruppen: Odd Arild Holmli (leder), Remi Berg, Vidar Lunde, Hanne Lene Balgård.

Klubbmesterskap: Barbara F. Knutli.
Treningssamlinger: Tore Granum, Sina Anfinnes.
Sosiale samlinger: Styret

Pluss veldig god hjelp fra Ronny (Verdal Svømmehall).