Hvem er vi?

I  2004  ble Verdal Svømmeklubb etablert av noen engasjerte personer som var tidligere svømmere i Verdal IL svømmeavdelingen. Svømmeavdelingen opphørte tidlig på 90-tallet og etter dette har det ikke eksistert noen svømmeklubb i Verdal.

I 2004 ble trimgruppen Svømmingens Venner innlemmet i klubben. Denne trimgruppen har eksistert siden 70-tallet, og er nå en del av svømmegruppene hos svømmeklubben.

Klubben har fra starten blitt drevet på dugnad og frivillig innsats. Mange av de frivillige har hatt flere funksjoner i klubben. Til sammen legges det ned mange dugnadstimer i løpet av året for Verdal Svømmeklubb.

Klubben har et nært samarbeid med de ansatte i svømmehallen. Noen av de ansatte i svømmehallen har deltatt på kurs i regi svømmeklubben, og hjelper oss ofte ved svømmekurs og treningsgrupper.

STYRET- 2022

Leder: Vidar Øvrum

Nestleder: Odd Arild Holmli

Kasserer: Cathrine Pedersen Halseth

Styremedlem: Lena Marie Sandstad Berg

Styremedlem: Hege F Skaanes

1.vara styremedlem: Mona Lerfald Veium

2.vara styremedlem: Tobias Anfinnes

3.vara styremedlem: Jan Iversen

ANDRE FUNKSJONER I KLUBBEN:

  • Påmeldingsansvarlig svømmestevner: Odd Arild Holmli.
  • Koordinator instruktører: Dag Voll.
  • Koordinatorer svømmekurs: Dag Voll og Cathrine Halseth Pedersen.
  • Ansvarlig tryggivann.no : Cathrine Pedersen Halseth
  • Valgkomite: Jan Iversen (leder),  Vara: Tore Lundsaunet.
  • Revisorer: Anne Grethe Holm og Dag Voll.
  • Trener A/B-gruppa: David Telatin. Lørdager: David Telatin.
  • Trenere C-gruppa: David Telatin og Jan Iversen
  • Trenere D-gruppa: Tobias Anfinnes og Oda Holmli

Oppmann:

A/B- og C-gruppene: Odd Arild Holmli

Leder for arbeidsgrupper:

Dugnadsgruppen: Odd Arild Holmli (leder), Remi Berg

Klubbmesterskap: Styret
Treningssamlinger: Styret
Sosiale samlinger: Styret

Smittevernsansvarlig: Dag Voll

Pluss veldig god hjelp fra Ronny (Verdal Svømmehall).