Hvem er vi?

I  2004  ble Verdal Svømmeklubb etablert av noen engasjerte personer som var tidligere svømmere i Verdal IL svømmeavdelingen. Svømmeavdelingen opphørte tidlig på 90-tallet og etter dette har det ikke eksistert noen svømmeklubb i Verdal.

I 2004 ble trimgruppen Svømmingens Venner innlemmet i klubben. Denne trimgruppen har eksistert siden 70-tallet, og er nå en del av svømmegruppene hos svømmeklubben.

Klubben har fra starten blitt drevet på dugnad og frivillig innsats. Mange av de frivillige har hatt flere funksjoner i klubben. Til sammen legges det ned mange dugnadstimer i løpet av året for Verdal Svømmeklubb.

Klubben har et nært samarbeid med de ansatte i svømmehallen. Noen av de ansatte i svømmehallen har deltatt på kurs i regi svømmeklubben, og hjelper oss ofte ved svømmekurs og treningsgrupper.

STYRET- 2017

Leder: Harald Morten Steen Nestleder:
Kasserer: Cathrine Halseth Pedersen Sekretær: Sina Anfinnes
Styremedlem: Tore Granum 1.vara styremedlem: Gunn Segtnan
2.vara styremedlem: Trond Anders Prestvik 3.vara styremedlem:  Bente Hansen Steen

ANDRE FUNKSJONER I KLUBBEN:

  • Påmeldingsansvarlig svømmestevner: Odd Arild Holmli.
  • Koordinator instruktører: Gunn Segtnan.
  • Koordinatorer svømmekurs: Tonje Gaupseth.
  • Valgkomite: Frode Bjartnes (leder), Morten Forsberg, Dag Voll.
  • Revisorer: Leif Åge Rindsem og Tore Svartås.
  • Sportslig koordinator: Harald Morten Steen.
  • Trener A/B-gruppa: David Telatin. Lørdager: David Telatin.
  • Trenere C-gruppa: Trond Prestvik, Per Kristian Overmo og Torgrim Veie-Rosvold.
  • Trenere D-gruppa: Morten Forsberg, Jan Iversen og Dag Voll.
  • Ansvarlig for Svømmetrimmen: Morten Forsberg.

Instruktører / hjelpeinstruktører:

Trond Prestvik, Per Kristian Overmo, Torgrim Veie-Rosvold, Jan Iversen, Morten Andrè Forsberg, Mona Frøseth-Lerfald Veium, Ronny Osen, Dag Voll, Pål Frode Pettersen, Eline Selnes, Bernt Fiskum, Stig Ivar Wiklund, Lars Petter Holmsberg Johansen, Tobias Anfinnes, Pål Robert Grønbech, Ådne Veium Frøseth, Hermine Hynne, Erlend Varslot, Tommy Alexander Halseth Salberg, Lill Kristin Rindsem, Oda Green Holmli, Trine Lunde.

Oppmann:

A/B- og C-gruppene: Odd Arild Holmli, Tore Granum.

Leder for arbeidsgrupper:

Klubbmesterskap: Anita Minsaas Haugan, Camilla Herstad og Marit Skrove.
Treningssamlinger: Tore Granum, Sina Anfinnes.
Sosiale samlinger: Styret

Pluss veldig god hjelp fra Ronny (Verdal Svømmehall).