Kategori: Nyheter

 • Innkalling til årsmøte i Verdal Svømmeklubb

  Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal Svømmeklubb.Årsmøtet avholdes den 28.mai kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole.Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 21.mai på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side.For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Verdal svømmeklubbs vedtekter § 5 til § 8.Velkommen til årsmøte!Med vennlig hilsenstyret i Verdal svømmeklubb... Les videre →

 • SAKLISTE ÅRSMØTE I VERDAL SVØMMEKLUBB FOR ÅRET 2019

  Sakliste Verdal svømmeklubb årsmøtet Dato: 18. mars Tid: 19.00 – 20.00 Auditorium   Sted: Verdalsøra barne- og ungdomsskole Sakliste: Godkjenning av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling Godkjenne sakliste Valg av møtestyrer/dirigent, Valg av referent Valg av to representanter til å underskrive protokollen Klubbens årsberetning for 2019 Regnskap 2019 Innkomne forslag og saker: Valg av egen ungdomskontakt inn i adm. organer                                                                                Medlemskontingent Fastsetter treningsavgift og kursavgift Vedta Verdal Svømmeklubbs budsjett Valg... Les videre →

 • Føre-var-råd i forhold til Corona-virus

  I  Verdal Svømmeklubb er vi opptatt av å forebygge spredning av sykdom, og nå med Corona-viruset, ønsker vi å dele rådene fra Folkehelseinstituttet og Olympiatoppen til våre medlemmer, slik at vi sammen kan forebygge spredning av viruset. Hvis du som utøver, trener, instruktør eller ansatt er blitt syk, du har hoste, sår hals, kortpusthet, feber, brystsmerter, og har vært i risikoområder som fastlandet i Kina, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og Nord-Italia (Valle d´Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana og Veneto), skal du ikke komme på trening eller jobb. Dersom du har mistanke om at... ... Les videre →

 • Innkalling til årsmøte i Verdal Svømmeklubb

  Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal Svømmeklubb.Årsmøtet avholdes den 18. mars kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole.Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29. februar til t-haane@online.no .Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 08. mars pr e-post til medlemmene/ på svømmeklubbens Facebook-side.For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Verdal svømmeklubbs vedtekter § 5 til... ... Les videre →

 • Ny hovedtrener for kursrekken

  I år har vi «headhuntet» Monica L. Fjeldstad som tiltrer som hovedtrener for kursrekken grunnkurs.Monica er en dame som driver med opplæring i vann gjennom Aktivmo. Hun er aktiv innenfor baby og småbarn, barnehage «svømming». Videre har hun utdanning innenfor førskolelærer/barnehagelærer, med kroppsøving og spesialpedagogikk. Hun har tidligere arbeidet i svømmehaller som badevakt.Verdal svømmeklubb ønsker henne velkommen inn i svømmeklubben vår på Verdal.... Les videre →

 • Årsmøte 2019

  Innkalling til årsmøte i Verdal svømmeklubb Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal svømmeklubb. Årsmøtet avholdes den 4. mars kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar til hm-steen@online.no . Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 27. februar pr e-post til medlemmene/ på svømmeklubbens Facebook-side. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett,... ... Les videre →