Kategori: Nyheter

 • Svømmekurs våren 2022

  Vårens svømmekurs starter opp i uke 3. Påmeldingslink til de som var med på kurs i høst sendes ut de nærmeste dagene. For de som ikke har gått på kurs tidligere så blir kursrekka lagt ut med mulighet for å melde seg på fra og med søndag 9.januar. All påmelding og betaling av kurs skjer via nettstedet www.tryggivann.no. Kursavgiften er på kr 1.500 per kurs og det må betales medlemskontingent på kr 100 per år til Verdal Svømmeklubb. Vi gleder oss til en ny svømmevår og håper mange vil delta på svømmekurs.... Les videre →

 • Sakliste årsmøte 27.4.2021 kl 18.00

  Godkjenning av innkalling Godkjenne saksliste Konstituering Velge dirigent Velge referent Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen Behandle klubbens årsberetning for 2020 Behandle klubbens regnskap for 2020 Medlemskontingent Vedta Verdal Svømmeklubbs budsjett Valg Innkommende saker Vel møtt til årsmøte Styret i Verdal Svømmeklubb... Les videre →

 • Innkalling til Årsmøte i Verdal Svømmeklubb

  Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal Svømmeklubb. Årsmøte avholdes 27.04.21 kl 18. Ved Verdalsøra Skole. Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig senest 20.04.21 på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side. Innkommende saker skal sendes til: vidoevr@online.no før 19.04.21. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal Svømmeklubb i minst en måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:, se Verdal Svømmeklubbs vedtekter §5 til §8. Med vennlig hilsen Styret i Verdal Svømmeklubb... Les videre →

 • Saksliste årsmøte

  Sak 1: Godkjenne innkallingen Sak 2: Godkjenne saklisten Sak 3: Konstituering • Velge dirigent • Velge referent • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 4: Behandle klubbens årsberetning Sak 5: Behandle klubbens regnskap Sak 6: Fastsette medlemskontingent 2020 Sak 7: Budsjett 2020 Sak 8: Valg Valgkomiteens innstilling                 Styret:                 Leder: Vidar Øvrum velges for 1 år                 Styremedlem Cathrine Halseth Pedersen velges for 1 år                 Styremedlem Tore Granum velges for 1 år                 Styremedlem Hilde Mari Musum ikke på valg                 Styremedlem Odd Arild Holmli velges for 2 år                 Vara: Mona F. Lerfald Tobias Anfinnes... ... Les videre →

 • Smittevern Covid-19

  Helsemyndighetene har fra 7.mai åpnet opp for at man kan samles inntil 20 personer så lenge man kan ivareta «1-metersregel», og øvrige smittevernhensyn. Derfor må vi alle overholde avstandsregelen på årsmøtet. Det viktigste smittevernet er at syke og personer med luftveissymptomer holder seg hjemme. Det er vel ikke vanlig at det møter veldig mange på årsmøtet, men for å ha en viss oversikt er det fint om det sendes en e-post til  kontakt@svommeklubben.no for å melde sin ankomst til årsmøtet.... Les videre →

 • Innkalling til årsmøte i Verdal Svømmeklubb

  Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal Svømmeklubb.Årsmøtet avholdes den 28.mai kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole.Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 21.mai på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side.For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Verdal svømmeklubbs vedtekter § 5 til § 8.Velkommen til årsmøte!Med vennlig hilsenstyret i Verdal svømmeklubb... Les videre →

 • SAKLISTE ÅRSMØTE I VERDAL SVØMMEKLUBB FOR ÅRET 2019

  Sakliste Verdal svømmeklubb årsmøtet Dato: 18. mars Tid: 19.00 – 20.00 Auditorium   Sted: Verdalsøra barne- og ungdomsskole Sakliste: Godkjenning av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling Godkjenne sakliste Valg av møtestyrer/dirigent, Valg av referent Valg av to representanter til å underskrive protokollen Klubbens årsberetning for 2019 Regnskap 2019 Innkomne forslag og saker: Valg av egen ungdomskontakt inn i adm. organer                                                                                Medlemskontingent Fastsetter treningsavgift og kursavgift Vedta Verdal Svømmeklubbs budsjett Valg... Les videre →

 • Føre-var-råd i forhold til Corona-virus

  I  Verdal Svømmeklubb er vi opptatt av å forebygge spredning av sykdom, og nå med Corona-viruset, ønsker vi å dele rådene fra Folkehelseinstituttet og Olympiatoppen til våre medlemmer, slik at vi sammen kan forebygge spredning av viruset. Hvis du som utøver, trener, instruktør eller ansatt er blitt syk, du har hoste, sår hals, kortpusthet, feber, brystsmerter, og har vært i risikoområder som fastlandet i Kina, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og Nord-Italia (Valle d´Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana og Veneto), skal du ikke komme på trening eller jobb. Dersom du har mistanke om at... ... Les videre →