Kategori: Nyheter

  • Årsmøte 2019

    Innkalling til årsmøte i Verdal svømmeklubb Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal svømmeklubb. Årsmøtet avholdes den 4. mars kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar til hm-steen@online.no . Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 27. februar pr e-post til medlemmene/ på svømmeklubbens Facebook-side. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett,... ... Les videre →