Kategori: Nyheter

 • Sakliste til Årsmøte i Verdal Svømmeklubb

  Verdalsøra Ungdommskole 20.03.2023 kl 19.00 Godkjenning av innkalling. Godkjenne sakliste. Konstituering Velge dirigent Velge referent Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen.       4. Behandle klubbens årsberetning for 2022.       5. Behandle klubbens regnskap for 2022.       6. Medlemskontingent.          100 kr pr år.       7. Vedta Verdals Svømmeklubbs budsjett.       8. Valg.        Leder: Vidar Øvrum                                   (på valg)        Nestleder: Odd Arild Holmli                      (på valg)        Styresmedlem: Hege F. Skaanes               (på valg)        Styresmedlem: Lena Marie Sandstad      (ikke på valg)        Kasserer: Cathrine Pedersen Halseth      (på valg)        1. Varamedlem:     Mona Veium               (på valg)        2. Varamedlem:     Tobias Anfinnes        ... ... Les videre →

 • Årsmøte 20.03.2023

  Innkalling til Årsmøte i Verdal Svømmeklubb 2023. Styret kaller herved inn til årsmøte i Verdal Svømmeklubb. Årsmøte avholdes 20.03.23 kl 1900 ved Verdalsøra Skole. Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig senest 10.03.23 på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side. Innkommende saker skal sendes til : vidoevr@online.no før 09.03.23. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem Verdal Svømmeklubb i minst en måned og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:, se Verdal Svømmeklubbs vedtekter §5 til §8. Med Vennlig hilsen Styret i Verdal Svømmeklubb... Les videre →

 • Svømmeinstruktør – Verdal Svømmeklubb

  Verdal svømmeklubb søker hovedinstruktør for grunnleggende opplæringskurs, barn 5 – 10 år. Vi ønsker gjerne at du håndterer ca. 4 – 6 kurstimer a 45 min pr. uke, fordelt over 2 kvelder. 24 kursuker pr. år. Verdal svømmeklubb stiller med hjelpeinstruktører. Ønsker gjerne at du har instruktørkurs gjennom NSF eller tilsvarende tilegnede kunnskaper. Vi tilbyr god lønn og et hyggelig idrettsmiljø som tar samfunnsansvar! Ta gjerne kontakt med Dag Voll på telefonnr. 95210265 for en svømmeprat. Søknad sendes pr. e-post til: kontakt@svommeklubben.no, snarest eller senest innen 01.07.22.... Les videre →

 • Sakliste Årsmøte 2022

   Årsmøte i Verdal Svømmeklubb 2022 Verdalsøra Ungdommskole 30.03.2022 Godkjenning av innkalling. Godkjenne sakliste. Konstituering Velge dirigent Velge referent Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen       4. Behandle klubbens årsberetning for 2021.       5. Behandle klubbens regnskap for 2021.       6. Medlemskontingent.          100 kr pr år.       7. Vedta Verdals Svømmeklubbs budsjett.       8. Valg.        Leder: Vidar Øvrum                                     (tar gjenvalg 1 år)        Nestleder: Odd Arild Holmli                      (tar gjenvalg 1 år)        Styresmedlem: Hege F. Skaanes               (ikke på valg 1 år igjen)        Styresmedlem: Lena Marie Sandstad      (tar gjenvalg 2 år)        Kasserer: Cathrine Pedersen Halseth      (tar gjenvalg... ... Les videre →

 • Innkalling til årsmøte i Verdal Svømmeklubb 2022

  Styret innkaller herved inn til årsmøte i Verdal Svømmeklubb. Årsmøte avholdes 30.03.22 kl 1930 Ved Verdalsøra Skole. Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig senest 23.03.22 på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side. Innkommende saker skal sendes til :vidoevr@online.no før 19.03.22.For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem Verda Svømmeklubb i minst en måned og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:, se Verdal Svømmeklubbs vedtekter §5 til §8. Med Vennlig hilsen Styret i Verdal Svømmeklubb... Les videre →