Forfatter: Harald Morten Steen

  • Innkalling til årsmøte i Verdal Svømmeklubb

    Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal Svømmeklubb.Årsmøtet avholdes den 18. mars kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole.Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29. februar til t-haane@online.no .Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 08. mars pr e-post til medlemmene/ på svømmeklubbens Facebook-side.For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Verdal svømmeklubbs vedtekter § 5 til... ... Les videre →

  • Ny hovedtrener for kursrekken

    I år har vi «headhuntet» Monica L. Fjeldstad som tiltrer som hovedtrener for kursrekken grunnkurs.Monica er en dame som driver med opplæring i vann gjennom Aktivmo. Hun er aktiv innenfor baby og småbarn, barnehage «svømming». Videre har hun utdanning innenfor førskolelærer/barnehagelærer, med kroppsøving og spesialpedagogikk. Hun har tidligere arbeidet i svømmehaller som badevakt.Verdal svømmeklubb ønsker henne velkommen inn i svømmeklubben vår på Verdal.... Les videre →

  • Årsmøte 2019

    Innkalling til årsmøte i Verdal svømmeklubb Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal svømmeklubb. Årsmøtet avholdes den 4. mars kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar til hm-steen@online.no . Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 27. februar pr e-post til medlemmene/ på svømmeklubbens Facebook-side. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett,... ... Les videre →