Forfatter: Cathrine Halseth

 • Svømmeinstruktør – Verdal Svømmeklubb

  Verdal svømmeklubb søker hovedinstruktør for grunnleggende opplæringskurs, barn 5 – 10 år. Vi ønsker gjerne at du håndterer ca. 4 – 6 kurstimer a 45 min pr. uke, fordelt over 2 kvelder. 24 kursuker pr. år. Verdal svømmeklubb stiller med hjelpeinstruktører. Ønsker gjerne at du har instruktørkurs gjennom NSF eller tilsvarende tilegnede kunnskaper. Vi tilbyr god lønn og et hyggelig idrettsmiljø som tar samfunnsansvar! Ta gjerne kontakt med Dag Voll på telefonnr. 95210265 for en svømmeprat. Søknad sendes pr. e-post til: kontakt@svommeklubben.no, snarest eller senest innen 01.07.22.... Les videre →

 • Sakliste Årsmøte 2022

   Årsmøte i Verdal Svømmeklubb 2022 Verdalsøra Ungdommskole 30.03.2022 Godkjenning av innkalling. Godkjenne sakliste. Konstituering Velge dirigent Velge referent Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen       4. Behandle klubbens årsberetning for 2021.       5. Behandle klubbens regnskap for 2021.       6. Medlemskontingent.          100 kr pr år.       7. Vedta Verdals Svømmeklubbs budsjett.       8. Valg.        Leder: Vidar Øvrum                                     (tar gjenvalg 1 år)        Nestleder: Odd Arild Holmli                      (tar gjenvalg 1 år)        Styresmedlem: Hege F. Skaanes               (ikke på valg 1 år igjen)        Styresmedlem: Lena Marie Sandstad      (tar gjenvalg 2 år)        Kasserer: Cathrine Pedersen Halseth      (tar gjenvalg... ... Les videre →

 • Innkalling til årsmøte i Verdal Svømmeklubb 2022

  Styret innkaller herved inn til årsmøte i Verdal Svømmeklubb. Årsmøte avholdes 30.03.22 kl 1930 Ved Verdalsøra Skole. Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig senest 23.03.22 på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side. Innkommende saker skal sendes til :vidoevr@online.no før 19.03.22.For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem Verda Svømmeklubb i minst en måned og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:, se Verdal Svømmeklubbs vedtekter §5 til §8. Med Vennlig hilsen Styret i Verdal Svømmeklubb... Les videre →

 • Svømmekurs våren 2022

  Vårens svømmekurs starter opp i uke 3. Påmeldingslink til de som var med på kurs i høst sendes ut de nærmeste dagene. For de som ikke har gått på kurs tidligere så blir kursrekka lagt ut med mulighet for å melde seg på fra og med søndag 9.januar. All påmelding og betaling av kurs skjer via nettstedet www.tryggivann.no. Kursavgiften er på kr 1.500 per kurs og det må betales medlemskontingent på kr 100 per år til Verdal Svømmeklubb. Vi gleder oss til en ny svømmevår og håper mange vil delta på svømmekurs.... Les videre →

 • Sakliste årsmøte 27.4.2021 kl 18.00

  Godkjenning av innkalling Godkjenne saksliste Konstituering Velge dirigent Velge referent Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen Behandle klubbens årsberetning for 2020 Behandle klubbens regnskap for 2020 Medlemskontingent Vedta Verdal Svømmeklubbs budsjett Valg Innkommende saker Vel møtt til årsmøte Styret i Verdal Svømmeklubb... Les videre →

 • Innkalling til Årsmøte i Verdal Svømmeklubb

  Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal Svømmeklubb. Årsmøte avholdes 27.04.21 kl 18. Ved Verdalsøra Skole. Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig senest 20.04.21 på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side. Innkommende saker skal sendes til: vidoevr@online.no før 19.04.21. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal Svømmeklubb i minst en måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:, se Verdal Svømmeklubbs vedtekter §5 til §8. Med vennlig hilsen Styret i Verdal Svømmeklubb... Les videre →

 • Saksliste årsmøte

  Sak 1: Godkjenne innkallingen Sak 2: Godkjenne saklisten Sak 3: Konstituering • Velge dirigent • Velge referent • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 4: Behandle klubbens årsberetning Sak 5: Behandle klubbens regnskap Sak 6: Fastsette medlemskontingent 2020 Sak 7: Budsjett 2020 Sak 8: Valg Valgkomiteens innstilling                 Styret:                 Leder: Vidar Øvrum velges for 1 år                 Styremedlem Cathrine Halseth Pedersen velges for 1 år                 Styremedlem Tore Granum velges for 1 år                 Styremedlem Hilde Mari Musum ikke på valg                 Styremedlem Odd Arild Holmli velges for 2 år                 Vara: Mona F. Lerfald Tobias Anfinnes... ... Les videre →

 • Smittevern Covid-19

  Helsemyndighetene har fra 7.mai åpnet opp for at man kan samles inntil 20 personer så lenge man kan ivareta «1-metersregel», og øvrige smittevernhensyn. Derfor må vi alle overholde avstandsregelen på årsmøtet. Det viktigste smittevernet er at syke og personer med luftveissymptomer holder seg hjemme. Det er vel ikke vanlig at det møter veldig mange på årsmøtet, men for å ha en viss oversikt er det fint om det sendes en e-post til  kontakt@svommeklubben.no for å melde sin ankomst til årsmøtet.... Les videre →