Sakliste til Årsmøte i Verdal Svømmeklubb

Verdalsøra Ungdommskole 20.03.2023 kl 19.00

  1. Godkjenning av innkalling.
  • Godkjenne sakliste.
  • Konstituering
  • Velge dirigent
  • Velge referent
  • Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

      4. Behandle klubbens årsberetning for 2022.

      5. Behandle klubbens regnskap for 2022.

      6. Medlemskontingent.

         100 kr pr år.

      7. Vedta Verdals Svømmeklubbs budsjett.

      8. Valg.

       Leder: Vidar Øvrum                                   (på valg)

       Nestleder: Odd Arild Holmli                      (på valg)

       Styresmedlem: Hege F. Skaanes               (på valg)

       Styresmedlem: Lena Marie Sandstad      (ikke på valg)

       Kasserer: Cathrine Pedersen Halseth      (på valg)

       1. Varamedlem:     Mona Veium               (på valg)

       2. Varamedlem:     Tobias Anfinnes         (på valg)

       3. Varamedlem:     Jan Iversen                 (på valg)

       Revisorer: Anne Grethe Holm og Dag Voll (på valg)

       Valgkomite:

       Leder: Jan Iversen (på valg)

       Vara: Tore Lundsaunet (på valg)

      9. Innkommende saker.

      Evt.

Med vennlig hilsen

Styret i Verdal Svømmeklubb