Årsmøte 20.03.2023

Innkalling til Årsmøte i Verdal Svømmeklubb 2023.

Styret kaller herved inn til årsmøte i Verdal Svømmeklubb. Årsmøte avholdes 20.03.23 kl 1900 ved Verdalsøra Skole. Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig senest 10.03.23 på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side. Innkommende saker skal sendes til : vidoevr@online.no før 09.03.23. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem Verdal Svømmeklubb i minst en måned og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:, se Verdal Svømmeklubbs vedtekter §5 til §8.

Med Vennlig hilsen Styret i Verdal Svømmeklubb