Sakliste Årsmøte 2022

 Årsmøte i Verdal Svømmeklubb 2022

Verdalsøra Ungdommskole 30.03.2022

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Godkjenne sakliste.
  3. Konstituering
  • Velge dirigent
  • Velge referent
  • Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen

      4. Behandle klubbens årsberetning for 2021.

      5. Behandle klubbens regnskap for 2021.

      6. Medlemskontingent.

         100 kr pr år.

      7. Vedta Verdals Svømmeklubbs budsjett.

      8. Valg.

       Leder: Vidar Øvrum                                     (tar gjenvalg 1 år)

       Nestleder: Odd Arild Holmli                      (tar gjenvalg 1 år)

       Styresmedlem: Hege F. Skaanes               (ikke på valg 1 år igjen)

       Styresmedlem: Lena Marie Sandstad      (tar gjenvalg 2 år)

       Kasserer: Cathrine Pedersen Halseth      (tar gjenvalg 1 år)

       1. Varamedlem:     Mona Veium               (tar gjenvalg 1 år)

       2. Varamedlem:     Tobias Anfinnes         (tar gjenvalg 1 år)

       3. Varamedlem:     Jan Iversen                 (velges for 1 år)

        Revisorer: Anne Grethe Holm og Dag Voll

       Valgkomite:

       Leder: Jan Iversen

       Vara: Tore Lundsaunet

      9. Innkommende saker.

      Evt.

Med vennlig hilsen

Styret i Verdal Svømmeklubb