Sakliste årsmøte 27.4.2021 kl 18.00

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenne saksliste
 3. Konstituering
  1. Velge dirigent
  2. Velge referent
  3. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle klubbens årsberetning for 2020
 5. Behandle klubbens regnskap for 2020
 6. Medlemskontingent
 7. Vedta Verdal Svømmeklubbs budsjett
 8. Valg
 9. Innkommende saker

Vel møtt til årsmøte

Styret i Verdal Svømmeklubb