Smittevern Covid-19

Helsemyndighetene har fra 7.mai åpnet opp for at man kan samles inntil 20 personer så lenge man kan ivareta «1-metersregel», og øvrige smittevernhensyn. Derfor må vi alle overholde avstandsregelen på årsmøtet. Det viktigste smittevernet er at syke og personer med luftveissymptomer holder seg hjemme. Det er vel ikke vanlig at det møter veldig mange på årsmøtet, men for å ha en viss oversikt er det fint om det sendes en e-post til  kontakt@svommeklubben.no for å melde sin ankomst til årsmøtet.