Saksliste årsmøte

Sak 1: Godkjenne innkallingen

Sak 2: Godkjenne saklisten

Sak 3: Konstituering

• Velge dirigent

• Velge referent

• Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle klubbens årsberetning

Sak 5: Behandle klubbens regnskap

Sak 6: Fastsette medlemskontingent 2020

Sak 7: Budsjett 2020

Sak 8: Valg Valgkomiteens innstilling

                Styret:

                Leder: Vidar Øvrum velges for 1 år

                Styremedlem Cathrine Halseth Pedersen velges for 1 år

                Styremedlem Tore Granum velges for 1 år

                Styremedlem Hilde Mari Musum ikke på valg

                Styremedlem Odd Arild Holmli velges for 2 år

                Vara:

  1. Mona F. Lerfald
  2. Tobias Anfinnes
  3. Olav Lyng Musum

Revisorer:

Anne Grete Holm

Dag Voll

Valgkomite:

Medlem: Frode Bjartnes

Medlem: Liss Marita Lunde

Varamedlem: Jan Iversen

Sak 9: Innkomne saker

            Valg av ungdomskontakt inn i styrende organer