Innkalling til årsmøte i Verdal Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes den 28.mai kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole.
Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 21.mai på svømmeklubbens hjemmeside og Facebook-side.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Verdal svømmeklubbs vedtekter § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret i Verdal svømmeklubb