SAKLISTE ÅRSMØTE I VERDAL SVØMMEKLUBB FOR ÅRET 2019

Sakliste Verdal svømmeklubb årsmøtet

Dato: 18. mars

Tid: 19.00 – 20.00 Auditorium  

Sted: Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Sakliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenne sakliste
 4. Valg av møtestyrer/dirigent,
 5. Valg av referent
 6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 7. Klubbens årsberetning for 2019
 8. Regnskap 2019
 9. Innkomne forslag og saker: Valg av egen ungdomskontakt inn i adm. organer                                                                               
 10. Medlemskontingent
 11. Fastsetter treningsavgift og kursavgift
 12. Vedta Verdal Svømmeklubbs budsjett
 13. Valg