Føre-var-råd i forhold til Corona-virus

I  Verdal Svømmeklubb er vi opptatt av å forebygge spredning av sykdom, og nå med Corona-viruset, ønsker vi å dele rådene fra Folkehelseinstituttet og Olympiatoppen til våre medlemmer, slik at vi sammen kan forebygge spredning av viruset.

Hvis du som utøver, trener, instruktør eller ansatt er blitt syk, du har hoste, sår hals, kortpusthet, feber, brystsmerter, og har vært i risikoområder som fastlandet i Kina, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og Nord-Italia (Valle d´Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana og Veneto), skal du ikke komme på trening eller jobb. Dersom du har mistanke om at du kan være smittet av Corona-viruset eller noen du har vært sammen med, familie eller venner, har fått påvist viruset, skal du heller ikke komme til svømmehallen . Det er viktig at du kontakter lege (fastlegen eller legevakt) og at du forholder deg til de rådene som de gir.

Dersom du føler deg syk, må du  gjerne kontakte trener på telefon eller e-post. Vi gjør oppmerksom på at vi per nå ikke har hørt om personer på kurs eller trening som er smittet av Corona, og at all aktivitet i klubben går som normalt. Dersom vi blir oppmerksomme på at noen er smittet, setter vi inn tiltak for å begrense smitte.

Forebyggende råd:

Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.

Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer).

Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Styret i Verdal Svømmeklubb