Innkalling til årsmøte i Verdal Svømmeklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Verdal Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes den 18. mars kl. 19.00 på Verdalsøra ungdomsskole.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29. februar til t-haane@online.no .
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 08. mars pr e-post til medlemmene/ på svømmeklubbens Facebook-side.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Verdal svømmeklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Verdal svømmeklubbs vedtekter § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret i Verdal svømmeklubb