Ekstraordinært årsmøte

Verdal Svømmeklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte mandag 27. mars kl. 19.30.
Ekstraordinært årsmøte holdes i Kløvervegen 2.

Saker til årsmøte : Valg av ny leder.

Årsmøtet etterfølges av ordinært styremøte rett etter valget av ny leder.

Styret.