Årsmøte – kort oppsummering

Årsmøte ble avholdt onsdag 1. mars på Verdalsøra Barne- og Ungdomsskole.
Ordinære årsmøtesaker som årsberetning, gjennomgang av regnskap og valg av nye styremedlemmer var på agendaen.
Beklageligvis kom vi ikke helt i mål med valget. Da det skulle velges ny leder, var ikke den posten helt på plass enda. Det blir derfor innkalt til  ekstraordinært årsmøte litt senere. Ny leder vil være på plass innen utgangen  av mars.